Lilleputt Private Familiebarnehage

Lilleputt Private Familiebarnehage er en liten privat familiebarnehage med plass til maks 10 barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Marianne Pettersen. Lilleputt åpnet 02.08.2004.

Barnehagen holder till i et privat hjem sentralt i Storhaug bydel. Vår barnehage har base i en kjeller, med areal som gir gode muligheter  for lek og læring, og hvor barnegruppen kan deles i mindre grupper. Vi tilbyr soving ute, og har eget lekeområde ute som en ordinær barnehage.

Vi i Lilleputt private familiebarnehage er opptatt av at vi møter barn og foreldre med tillit og respekt.

Vårt mål er at barnehagen skal bidra til trivsel, glede, utvikling og læring. Vi er her for at barna skal ha en trygg og utviklende hverdag, hvor vi skaper rom for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Vår barnehage skal være et trygt sted som bygger på fellesskap og vennskap i et utviklende læringsmiljø. Med en liten barnegruppe er det enkelte barns individuelle behov lett å ta hensyn til, og barna vil oppleve en høy grad av forutsigbarhet og få antall voksne og forholde seg til

 

Kjernetiden i barnehagen er den tide  i barnehagen der det anbefales at alle barna er til stede. Da har vi samling, går på turer, har pedagogisk aktiviteter, språkgrupper. Skolegruppen har vi hver tirsdag

 

Kjernetiden i Lilleputt er mellom klokka 09.00- 14.00