Lilleputt

I nærområdet har vi flotte områder med skog, strand, stall og lekeplasser. Disse områdene bruker vi en til to ganger i uka. I vår barnehage har vi ikke noe spesielle opplegg for høytider og bursdager. vi vill at barna skal bli sett som de er. Vi vil legge til rette for positivt samspill slik at barna får oppleve gode relasjoner og vennskap. Vi vil ha fokus på å dele, hjelpe, trøste å ta kontakt på en positiv måte Lek og fysisk aktivitet er en naturlig del av hverdagen. Vi vil legge til rette og stimulere barns nysgjerrighet.