Grønt nivå i SFO og barnehage fra mandag 21. juni

Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni. Det har ordfører Kari Nessa Nordtun og helsesjef Runar Johannessen besluttet. 

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort, og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

God effekt
Helsesjefen har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom. Barnehager og skoler i Stavanger har vært på gult eller rødt nivå siden nedstengningen 12. mars 2020.
-  Tiltaket har hatt god effekt. Smittesituasjonen i Stavanger tilsier at det ikke er nødvendig å forlenge vedtaket om gult nivå, sier helsesjef Runar Johannessen.

Fortsatt viktig med smitteverntiltak
Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.