GENERELL INFORMASJON TIL FORESATTE OM UTBRUDD MED (MUTERT) KORONAVIRUS I SKOLER OG BARNEHAGER

Smittevern og bedriftshelsetjenesten har laget et nytt skriv om generell informasjon til foresatte om utbrudd med (mutert) koronavirus i skoler og barnehager.   Vennligst se skriv nedenfor.