Smittevern gult nivå (trafikklysmodellen)

I den situasjonen vi er nå, har vi planlagt for gult nivå i trafikklysmodellen. Nedenfor kan du lese hva dette vil bety for Lilleputt.

Ved gult nivå gjelder følgende:
1. Syke personer skal ikke være i på skolen.
2. God hygiene.
3. Redusert kontakt mellom personer.

Ingen syke skal møte i barnehagen. Barna og ansatte skal komme i barnehagen, når de ikke har symptomer på sykdom. Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barna komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal barna og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer.

Barna og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen. Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse Barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barna er tilbake i sin vanlige form.

I lilleputt har vi en liten uteplass, og vi ber om at kun en foresatte kommer inn i barnehagen kun ved henting og levering, og etter avtale.  Vi ber om at det blir tatt hensyn til at en foreldre er inne i barnehagen om gangen.  Hvis flere henter samtidig, leverer vi i porten.

Håndhygiene

 •         Håndvask/-desinfeksjon utføres:
 •         Ved ankomst i barnehagen 
 •         Før måltider/mathåndtering
 •         Etter toalettbesøk
 •         Ved synlig skitne hender
 •         Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen) ·  
 •         Etter kontakt med dyr
 •         Håndvask gjennomføres med såpe og vann, alkoholbasert hånddesinfeksjon brukes                     som et alternativ. Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 •         Løse gulvtepper er fjernet.
 •         Kontaktreduserende tiltak

Fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Unngås.

Hele barnehagen regnes som en kohort..  

Formålet med rådene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 1.      Syke personer skal ikke være i på skolen.
 2.      God hygiene.
 3.      Redusert kontakt mellom personer. 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.