Aksjon mot hodelus i barnehagen vår

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta i uke 35, helgen 29. og 30. august. Vi håper alle barn i vår barnehage støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss. Se skriv nedenfor